L2 rotary handmade khung đồng

2.800.000  2.200.000 

  • L2 made in Lê Nguyễn
  • Khởi động làm việc từ 3 voil đến 8 voil
  • Máy chuyên nét, tỉa hoa lá cành và bóng màu
  • Motor USA made in đại lý Mỹ
  • Màu sắc: màu đồng nguyên chất kết hợp gỗ
  • Khung đồng
  • Máy khẳng định làm việc nhiều giờ không nóng
  • Máy làm việc không gây tiếng ồn
  • Dòng L2 Handmade khung đồng bảo hành 1 năm sử dụng, bảo trì trọn đời
  • Máy được lắp ráp 1 đến 2 ngày khi đặt hàng